Marca (trademark=trade+mark — semn de comerț, însemn comercial) reprezintă acel semn grafic și/sau verbal pe care îl folosim pentru a diferenția propriile produse/servicii față de cele ale altor entități. Întinderea protecției unei mărci depinde inclusiv de tipul de înregistrare — națională, comunitară, internațională.

Image for post
Image for post
Photo by Katherine Kromberg on Unsplash

Am fost de multe ori întrebată dacă mai este necesară o înregistrare de marcă la nivel național în contextul în care există deja procedura înregistrării unei mărci europene, care asigură protecție în toate statele membre, adică inclusiv în România.

Dincolo de acele strategii pe care un consilier le poate concepe pentru anumite situații particulare în care marca națională este de preferat, în cele mai multe dintre cazuri utilitatea unei mărci naționale este din ce în ce mai restrânsă în contextul în care cele mai multe business-uri au o expunere online. Un website de prezentare, o platformă de comerț online sau o aplicație mobile ilustrează tot atâtea modalități prin care mărcile folosite vor fi expuse internațional, indiferent de publicul căruia se adresează. …


„Dulcea răzbunare” sau „Ceea ce ție nu îți place, altuia îi priește”

Phishing is the fraudulent attempt to obtain sensitive information or data, such as usernames, passwords and credit card details, by disguising oneself as a trustworthy entity in an electronic communication.

Clone phishing is a type of phishing attack whereby a legitimate, and previously delivered, email containing an attachment or link has had its content and recipient address(es) taken and used to create an almost identical or cloned email. The attachment or link within the email is replaced with a malicious version and then sent from an email address spoofed to appear to come from the original sender. It may claim to be a resend of the original or an updated version to the original. …


Few months ago I developed a diagram which presented data mining in a comparative way beside several other methods and concepts such as “data analysis”, “pattern recognition”, “machine learning”, “artificial intelligence” and “deep packet inspection”. The diagram was useful to clarify these concepts, their interdependence and especially their role in the data processing.

But while interpreting the new data mining copyright exceptions, I found out that the public didn’t know exactly what “automated analytical technique” and “data generation” really meant. …


For those enthusiasts in this area of copyright or for those who just want to get out of the current news bubble, I prepared few lines to explain the link between artificial intelligence and data-mining as regulated by the new European Directive on copyright in the digital single market. All this with an introduction that should prezent the concept of artificial intelligence in a less sophisticated way. That is, without addressing algorithms or going into the details of certain technologies used by AI systems.

Image for post
Image for post
Image by Gordon Johnson from Pixabay

I must admit that all the research that I have undertaken lately started with a parallel study of these two concepts and I noticed the connection between them only after I dived into the technologies used for the development of artificial intelligence systems and realized that their essence lies not in the way they perform or in the data on which they operate, but in the analysis and extraction of knowledge that they operate or rely on. Analysis and extraction of knowledge as indicators of intelligence. Or, rather, intelligence as a result of a process of analysis, extraction and application of knowledge. Given these issues, it could be easier to evaluate an artificial intelligence system, including interpreting the new exceptions introduced by the European copyright reform. …


Cine beneficiază și în ce mod de excepția de data-mining? Condiționează legea în ceea ce privește posibilitatea doar a anumitor persoane de a realiza activități de minare? Ne vom putea folosi de date indiferent dacă sunt sau nu protejate de dreptul de autor sau există limitări legale în ceea ce privește tipul de conținut care poate fi minat? Ce înseamnă acces legal la o operă, pot fi oare minate doar datele accesibile prin user și parolă?

Printr-o interpretare a dispozițiilor din recenta directivă nr.790/2019, acest articol identifică subiecții și condițiile de aplicabilitate ale excepției de text și data-mining.

Image for post
Image for post
  1. Cum trebuie înțeleasă în contextul dreptului de autor norma ce poartă titlul de…


Image for post
Image for post

Am lăsat acum ceva vreme un post în care, cu ajutorul Mindmeister, creasem câteva diagrame (sau hărți) (mindmaps) în care tratam, într-un mod simplu și fără divagații, conceptul de data-mining, atât în contextul noii reglementări europene, ca obiect al celor două excepții ale dreptului de autor, cât și dintr-o perspectivă pur tehnologică. Feedback-ul nu a fost așa de bun, așa că m-am gândit să reiau tema, de data asta cu un plus de informații, care pot da sens sau pot deschide sensul mai puțin transparent al unei prezentări ce părea doar a aduna mai multe buzzword-uri din sfera tech.

O să mă opresc la varianta care adună explicații tehnice (mai jos), o hartă centrată pe data-mining, în alăturarea căreia sunt dispuse noțiuni precum data-science, inteligență artificială, analiză de date, recunoașterea de tipare (pattern recognition) și chiar deep packet inspectionDPI — tehnică de inspecție și analiză a pachetelor (de date), toate într-o postură comparată, prin evidențierea atât a numitorului comun cât și a diferențelor. (Pentru cei familiarizați cu terminologia directivei 790/2019, menționez că voi folosi exclusiv termenul de “minare” sau “mining” și nu “extragere de date”, pentru că, deși corespunde traducerii oficiale a directivei, aceasta îndepărtează complet cititorul de sensul real al…


– un rezumat al documentului redactat de Philip Boucher (Scientific Foresight Unit (STOA)) pentru susținerea activității Parlamentului European și a membrilor acestuia

Image for post
Image for post

Lucrarea grupează sistemele de inteligență artificială în funcție de performanța acestora, de la cele mai simple forme — total transparente și direcționate integral de dezvoltatori, până la cele care prezintă autonomie proprie și chiar super-inteligență.

1. Inteligența artificială simbolică– încorporată în sisteme de tip expert — are nevoie de acei profesioniști, experți în anumite domenii, pentru a transcrie în cod propriile cunoștințe astfel încât un computer să le poată înțelege. O altă caracteristică ar fi dependența față de intervenția umană care îi transcrie regulile, de obicei, exprimate într-un format de tip ‘if-then-else’.


What do you know about AI? However, if someone would ask you to name one example of Artificial Intelligence, would you be able to identify more than those smart self-driven cars that only exist in Elon Musk’s near future?

Don’t get me wrong! I’m not against Elon Musk, technology or Artificial Intelligence, on a contrary, I think that AI is a revolution in itself and I am a big admirer of those who are working in this area and trying to improve life through technology, but I also believe that we are in the position of not knowing exactly what Artificial Intelligence really is. …


Încerc de multă vreme să construiesc un articol care să fie înțeles în mod pozitiv de părinții care își uploadează fotografii ale propriilor copii pe facebook sau în alte medii online, pe alte platforme social media — Instagram ori pe Youtube sau la nivelul blogurilor personale. Fiind un subiect sensibil, riscul nu este doar de a nu fi înțeles ci și de a creea o tensiune total nepotrivită unui subiect care se presupune că ar ajuta.

Image for post
Image for post

Din păcate experiența mea ca jurnalist este minimă, am doar o specializare juridică și singurul motiv pentru care scriu este de a informa și a păstra o ordine a ceea ce studiez, un mod de organizare care poate profita și altuia. …

About

Monica Lupașcu

Copyright and privacy researcher. PhD Candidate. More articles on www.cyberlaw.ro

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store